Seachtain na Gaeilge 2021- Mrs. Cunningham

           

                                                                        Tá Seachtain na Gaeilge 2021 buaillte linn!
                                                                       Seachtain na Gaeilge 2021 is here!

Tá a lán rudaí álainn ar siúl ar-líne i mbliana le haghaidh Seachtain na Gaeilge 2021. Tá cuid acu thíosluaite agam. Ach an rud is tabhachtaí a bhaineann leis an féile teanga seo ná úsáid a bhaint as do chuid Gaeilge féin sa bhaile. Fiú ‘Dia duit’ a rá le chéile gach maidin! Agus dá mba rud é go bhfuil tú ag déanamh botúin i ngach áit, is cuma! Sin conas a fhoghlaimímid!

There are lots of lovely activities happening online this year for Seachtain na Gaeilge 2021. I have a few of them listed below. But the most important thing about this celebration of our language is to encourage everyone to use the Irish you have. Even if it’s just to say hello to each other as Gaeilge every morning! And it doesn’t matter if you make mistakes… remember, mistakes are how we learn!

 

 

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge le Energia, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Seo Uachtarán na hÉirinn, Micheál D. Ó hUigínn, agus na hambasadóirí Imelda May, Declan Hannon agus Bláthnaid Treacy, ag caint faoi Seachtain na Gaeilge agus tábhtacht an teanga a úsáid.

Seachtain na Gaeilge is an international Irish language festival that celebrates our language and our culture here in Ireland and in other countries around the world every year. Here is the president of Ireland, Michael D. Higgins, and the SnaG amabassors, Imelda May, Declan Hannon, and Bláthnaid Treacy, talking about Seachtain na Gaeilge and the importance of using our language.

 

Beidh scanánn as Gaeilge ar Cúla4 / TG4 le linn Seachtain na Gaeilge. Molaim daoibh ceann no dhó a fheiscint. Táid fíor álainn.

There are Irish language films on Cúla4/TG4 during Seachtain na Gaeilge. I encourage you to watch one or two of them as they are really lovely.

 

Tá a lán áiseanna álainn le fáil ar an cainéal YouTube Glór na nGael. Is féidir rang aclaíocht, bácáil, cócaireacht, ceardaíocht agus a lán rudaí eile a dhéanamh le chéile mar theaghlach, agus é go léir as Gaeilge!
There are a lot of lovely resources available on the Glór na nGael YouTube channel. You can do an exercise
class, baking, cooking, crafting and lots of other things together as a family, and all of it through Irish!

-click here for Glór na nGael YouTube channel

 

D’fhoghlaim an fuirseoir Des Bishop an Ghaeilge I 2007. Cé gur Éireannach é féin é, bhí sé ina chónaí i Meiriceá go dtí go raibh sé 14 d’aois. Thug sé dúshlán dó féin an teanga a fhoghlaim agus seó geandrámaíochta a dhéanamh go hiomlán as Gaeilge! Thíosluaite, tá clip beag de seó eile a rinne sé ina labhríonn sé faoi pointe gramadaí éagsúla!

Comedian Des Bishop learned the Irish language in 2007. Although Irish himself, he lived in America until he was 14. He challenged himself to learn the language and to try and perform the first ever comedy gig completely in Irish! Below, there’s a short clip from another show he did in which he talks about a particular grammar point!

 

Mrs. Cunningham